DABATEM – DAVRANIŞ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Yayınlar

Kitaplar

publications

Torture and Its Consequences: Current Treatment Approaches

Metin Başoğlu (Ed), Cambridge University Press, 1992

İnsan hakları ihlallerini yasaklayan çok sayıda uluslararası bildiri ve anlaşmalara rağmen işkence hala dünyanın pek çok ülkesinde büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kitap işkence deneyimi olan kişilerin karşı karşıya kaldıkları tıbbi, psikiyatrik ve psikolojik sorunları detaylı olarak ortaya koymakta ve bu kişilerin tedavisi için kullanılan ve kimi zaman birbiriyle çelişen tedavileri gözden geçirmektedir. İşkence deneyimi olan mültecilerin tedavilerini üstlenen evsahibi ülkelerden ve politik baskı ve tehditin sürdüğü ortamlarda işkence görenlerin tedavi edildiği ülkelerden yazarların katkılarıyla hazırlanmıştır. Sunduğu kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle işkence görenlerle ilgilenen sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını gideren ve ele aldığı sosyolojik ve politik konularla geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çeken bu kitap yayınlandığı tarihten bu yana klasik bir kaynak haline gelmiştir.

Kitapla ilgili bir değerlendirme yazısı için burayı tıklayın.

A Mental Healthcare Model for Mass Trauma Survivors: Control-Focused Behavioral Treatment of Earthquake, War, and Torture Trauma

Metin Başoğlu et al, Cambridge University Press, 2011

Doğal afet, savaş ve işkence, gibi kitlesel travma olayları her yıl dünya üzerinde milyonlarca insanı etkilemektedir. Halen, bu travmatik olaylara maruz kalan çok sayıda insanın psikolojik tedavi ihtiyaçlarını maliyet etkiniliği yüksek bir şekilde karşılayacak bir ruh sağlığı modeli bulunmamaktadır. Bu kitap bu sorunu çözmek amacıyla geliştirilen bir ruh sağlığı modelini, bunun uygulamasını, içerdiği tedavi girişimlerini anlatmaktadır. Kitlesel travma deneyimi olan kişilerle DABATEM’in 20 yılı aşkın bir sürede gerçekleştirdiği araştırmaların sonuçlarını gözden geçiren bu kitap travmatik olayların psikolojik etkilerini açıklayan ve bu etkilerin Kontrol-Odaklı Davranış Tedavisi ile üstesinden gelmeyi öngören bir kuramsal model de sunmaktadır. Kitap ayrıca psikolojik travma alanındaki tartışmalı konuları yeni araştırma bulguları ışığında eleştirel bir gözle değerlendirmektedir. Deprem travmasının tedavisine yönelik Kendine Yardım El Kitapçığı’nı ve Terapist Eğitim El Kitapçığı’nı da içeren bu kitap travma mağdurları, ruh sağlığı uzmanları ve politika belirleyiciler için önemli bir kaynak olmaktadır.

Kitabın giriş bölümünü incelemek için burayı tıklayın.

Kitapla ilgili değerlendirme yazıları için burayı ve burayı tıklayın.

Torture and its Definition in International Law: An Interdisciplinary Approach

Metin Başoğlu (Ed), Oxford University Press New York, 2017

Bu kitap işkencenin tanımını davranış bilimleri ve uluslararası hukuk açılarından ele alarak konuya inter-disipliner bir yaklaşım sunmaktadır. Kitap, kendi alanlarında dünyada otorite olarak tanınan bir grup davranış bilimleri, uluslararası hukuk, insan hakları ve halk sağlığı uzmanları tarafından işbirliği içinde hazırlanmıştır. İskencenin uluslararası hukuktaki tanımının bilimsel temellerini inceleyen ilk eserdir. İşkenceye ilişkin sağlam bir kuramsal temele ve bilimsel kanıtlara dayanan bir formülasyon sunarak uluslararası hukukta işkence anlayışına daha bilimsel bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. Sunulan psikolojik formülasyon öğrenme kuramlarına dayanmakta ve editörün işkence konusunda 30 yıldan beri yaptığı sistematik araştırmaların verilerinden kaynaklanan “başkalarının kontrolü altında olmanın yarattığı çaresizlik” kavramını içermektedir. Bu formülasyonun sunumundaki amaç bireysel vakalarda hukuki yargılardaki öznelliği azaltmaktır. Bu formülasyon ayrıca aile içi şiddet ve kötü şartlarda özgürlükten yoksun bırakılma gibi birbirinden farklı ortamlarda gerçekleşen kötü muamelelerin niteliğini ve şiddetini daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır. Kitap yine öğrenme kuramları açısından “etkisi arttırılmış sorgulama yöntemleri”ne (“enhanced interrogation techniques”) bir bakış açısı getirmekte ve bu sorgulama tekniklerinin neden işkence tanımına girdiğini açıkladığı gibi genelde işkencenin temel tanımlayıcı özelliklerine de ışık tutmaktadır. Sunulan psikolojik formülasyon işkencenin tanımının yalnızca tutukluluk veya hapis gibi ortamlarda yer alan bir olgu olmadığına, daha önceleri düşünülenden daha geniş bir kavram olduğuna işaret etmekte ve hangi yönlere doğru genişlemesi gerektiğine ilişkin bir fikir vermektedir. Kitap ayrıca utanç ve aşağılanma kavramlarına evrimsel bir bakış açısı getirerek insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelelerin neden fiziksel işkence kadar acı ve ızdırap yarattığını açıklamaktadır. Tedavi konusunu doğrudan ele almamakla birlikte, işkence olgusunun psikolojisine ışık tutarak hangi tedavi yaklaşımlarının işkencenin etkilerini gidermekte daha yararlı olacağına dair fikir vermektedir.

Kitapla ilgili, Torture dergisinde yayınlanan bir değerlendirme yazısı için burayı tıklayın.

Tedavi el kitapları

Başoğlu M (2011) Helping people recover from earthquake trauma – Control-Focused Behavioural Treatment Manual. In: Başoğlu M et al. A mental health care model for mass trauma survivors: Control-focused behavioral treatment of earthquake, war, and torture trauma. Cambridge University Press.

Başoğlu M (2011) Recovering from earthquake trauma – A self-help manual. In: Başoğlu M et al. A mental health care model for mass trauma survivors: Control-focused behavioral treatment of earthquake, war, and torture trauma. Cambridge University Press.

Savaş ve işkence travması üzerine bilimsel yayınlar

Başoğlu M (2022) Control-Focused Behavioral Treatment: A brief intervention for survivors of war and torture. Torture, 32, 1-2, 251-263.

Başoğlu M. (2017) Introduction. In M. Başoğlu (Ed.), Torture and Its Definition in International Law. Oxford University Press, New York.

Başoğlu M. (2017) A theory- and evidence-based approach to definition of torture. In M. Başoğlu (Ed.), Torture and Its Definition in International Law. Oxford University Press, New York.

Reyes H & Başoğlu M. (2017) Control as a defining characteristic of torture: A learning theory analysis of the Kubark interrogation manual. In M. Başoğlu (Ed.), Torture and Its Definition in International Law. Oxford University Press, New York.

Şalcıoğlu E. & Başoğlu M. (2017) Domestic violence and torture: A theoretical and empirical comparison. In M. Başoğlu (Ed.), Torture and Its Definition in International Law. Oxford University Press, New York.

Başoğlu M. (2017) Definition of torture in US law: Does it provide legal cover for “enhanced interrogation techniques”? In M. Başoğlu (Ed.), Torture and Its Definition in International Law. Oxford University Press, New York.

Başoğlu M. (2017) Discussion and conclusions. In M. Başoğlu (Ed.), Torture and Its Definition in International Law. Oxford University Press, New York.

Letica-Crepulja M, Şalcıoğlu E, Frančišković T, Başoğlu M (2011) Factors ssociated with posttraumatic stress disorder and depression in war-survivors displaced in Croatia. Croatian Medical Journal, 52: 709-17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3243315/

Şalcıoğlu, E., & Başoğlu, M. (2011). Control-focused behavioural treatment of female war survivors with torture and gang rape experience: four case studies. European Journal of Psychotraumatology, 2 Suppl 1, S192.

Başoğlu M (2010) You can’t fight violence with violence. New Scientist, 10 July 2010, 2768, 22-23.

Başoğlu M (2009) A multivariate contextual analysis of torture and cruel, inhuman, and degrading treatments: Implications for an evidence-based definition of torture. American Journal of Orthopsychiatry, 79,2, 135–145. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19485630

Başoğlu M, Livanou M, Crnobaric C (2007) Torture versus other cruel inhuman and degrading treatment: Is the distinction real or apparent? Archives of General Psychiatry,64: 1-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17339516

Başoğlu M (2006) Rehabilitation of traumatised refugees and survivors of torture – After almost two decades we still do not use evidence based treatments. British Medical Journal, 333:1230-1231. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1702480/

Başoğlu M, Livanou M, Crnobaric C, Franciskovic T, Suljic E, Duric D, Vranesic M (2005) Psychiatric and cognitive effects of war in former Yugoslavia – Association of lack of redress for trauma and posttraumatic stress reactions. Journal of American Medical Association, 294:580-590. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16077052

Başoğlu M, Ekblad S, Bäärnhielm S, Livanou M (2004) Cognitive-behavioral treatment of tortured asylum seekers: A case study. Journal of Anxiety Disorders, 18(3): 357-369. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15125982

Fairbank JA, Friedman MJ, & Başoğlu M (2001) Psychosocial models. In E Gerrity TM, Keane, & F Tuma (Eds.) The Mental Health Consequences of Torture. NY: Kluwer Academic / Plenum Publishers, Inc.

Başoğlu M, Jaranson JM, Mollica R, & Kastrup M (2001) Torture and mental health: A research overview. In E Gerrity TM, Keane, & F Tuma (Eds.) The mental health consequences of torture. NY: Kluwer Academic / Plenum Publishers, Inc.

Başoğlu M (2001) Psychology of torture and its consequences. In NJ Smelser & PB Baltes (Eds). International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 15779-15783, Pergamon, Oxford.

Başoğlu M (1998) Behavioral and cognitive treatment of survivors of torture. In JM Jaranson and MK Popkin (Eds.) Caring for Victims of Torture. American Psychiatric Press: Washington, DC.

Başoğlu M (1997) Torture as a stressful life event: A review of the current status of knowledge. In TW Miller (Ed.) Stressful Life Events. International Universities Press: New York.

Başoğlu M Mineka S et al (1997) Psychological preparedness for trauma as a protective factor in survivors of torture. Psychological Medicine, 27:1421-1433. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9403913

Başoğlu et al (1996) Appraisal of self, social environment, and State authority as a possible mediator of post-traumatic stress disorder in tortured political activists. Journal of Abnormal Psychology, 105(2):232-236. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8723004

Başoğlu M and Aker T (1996) Cognitive-behavioural treatment of torture survivors: A case study. Torture, 6:61-65.

Sarantidis D, Piniou-Kalli M, Pantazis D, Sotiropoulou G, Haritakis G, Tsaklakidou D, Douroukou T, & Başoğlu M (1996) Long-term effects of torture of victims during the period of dictatorship in Greece: study design and preliminary data. Torture, 6(1):16-18.

Başoğlu M (1995) The impact of torture experience on psychological adjustment: Approaches to research. In Y Kasvikis (Ed.) 25 years of Scientific Progress in Behavioural and Cognitive Therapies. Ellinika Grammata: Athens.

Başoğlu M and Paker M (1995) Severity of trauma as predictor of long-term psychological status in survivors of torture. Journal of Anxiety Disorders, 9(4):339-350. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/088761859500014F

Başoğlu M et al (1994) Factors related to long-term traumatic stress responses in survivors of torture in Turkey. Journal of American Medical Association, 272(5):357-363. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8028166

Başoğlu M (1994) Torture and psychiatry: The psychological effects of torture and their treatment. Turkish Journal of Psychiatry, 5(4):243-250.

Başoğlu M et al (1994) A comparison of tortured with matched non-tortured political activists in Turkey. American Journal of Psychiatry, 151:76-81. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8267139

Başoğlu M (1993) Prevention of torture and care of survivors: an integrated approach. Journal of American Medical Association, 270(5):606-611. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8331760

Başoğlu M, Marks IM et al (1992) Amitriptyline for PTSD in a torture survivor: a case study. Journal of Traumatic Stress, 5(1):77-83.

Başoğlu M (1992) Introduction. In M Başoğlu (Ed.) Torture and Its Consequences: Current Treatment Approaches. Cambridge University Press.

Başoğlu M and Mineka S (1992) The role of uncontrollability and unpredictability of stress in the development of post-torture stress symptoms. In M Başoğlu (Ed.) Torture and Its Consequences: Current Treatment Approaches. Cambridge University Press.

Başoğlu M (1992) Behavioural and cognitive treatment of PTSD in torture survivors. In M Başoğlu (Ed.) Torture and Its Consequences: Current Treatment Approaches. Cambridge University Press.

Başoğlu M and Marks IM (1988) Torture. Research needed into how to help those who have been tortured. British Medical Journal, 297:1423-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1835150/pdf/bmj00314-0011.pdf

Dergilere mektuplar

Başoğlu M (2010) Torture and terror. New Scientist, Vol. 205, No 2753, p. 26.

Başoğlu M, Livanou M (2008) Torture, culture, war zone exposure, and posttraumatic stress disorder criterion A’s bracket creep – Reply. Archives of General Psychiatry, 65 (1), 116-117.

Başoğlu M (2007) Treatment for depression symptoms in Ugandan Adolescent survivors of war and displacement. Journal of American Medical Association, 298 (18):2138.

British Medical Journal’de yayınlanan baş makaleye ilişkin eleştirilere yanıtlar

Başoğlu M (December 21, 2006) Brief treatment of torture trauma is possible – Dismissing evidence as ‘quick fix’ will not help torture survivors. British Medical Journal (Reply to Seltzer et al, December 19, 2006)

Başoğlu M (December 26, 2006) Rehabilitating torture survivors – Social support is not enough. British Medical Journal (Reply to Rudnick, December 23, 2006).

Başoğlu M (December 29, 2006) Defining priorities: Treat PTSD or related disability first? British Medical Journal (Reply to Rudnick, December 28, 2006).

Başoğlu M (January 6, 2007) Putting things in perspective – Facts and myths about torture trauma. British Medical Journal (Reply to Vernon, January 2, 2007; Frank, January 3, 2007; Newell, January 4, 2007)

Başoğlu M (January 9, 2007) Evidence base of exposure-based treatments in PTSD – Do we need more evidence? British Medical Journal (Reply to Cohen, January 8, 2007).

Başoğlu M (January 10, 2007) Facts and myths about torture trauma – II. British Medical Journal (Reply to Seltzer et al, January 9, 2007).

Başoğlu M (January 12, 2007) Evidence regarding usefulness of torture rehabilitation programmes – What do we mean by evidence? British Medical Journal (Reply to Seltzer et al, January 9, 2007).

Başoğlu M (January 14, 2007) Clarifying misconceptions about brief behavioural treatment – It is no magic! British Medical Journal.

Başoğlu M (January 16, 2007) Hiding the truth and ethics – Are they compatible? British Medical Journal (Reply to Eytan and Carlsson, January 15, 2007).

Başoğlu M (January 20, 2007) Encouraging changes in thinking – Have we learned from past mistakes? British Medical Journal (Reply to Sjölund, January 19, 2007).

Başoğlu M (January 23, 2007) Final response to the argument about torture trauma being different. British Medical Journal (Reply to Wenzel, January 21, 2007).

Başoğlu M (January 31, 2007) More of the same – Reply to Jaranson et al. British Medical Journal.

Başoğlu M (February 26, 2007) Conclusion – Need for concerted action. British Medical Journal.

Deprem travması üzerine bilimsel yayınlar

Başoğlu et al (2014) Deprem travmasının kitlesel etkilerine yönelik bir ruh sağlığı modeli (A mental healthcare model for psychological effects of earthquakes). Istanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Dergisi, Sayı: 66, 78-82.

Başoğlu M (2013) Japan needs to respond quickly and effectively to traumatic stress caused by its earthquake. In N. Berlatsky (Ed.), Mental Illness, Greenhaven Press, 53-62.

Şalcıoğlu E, Başoğlu M. (2010) Control focused behavioral treatment of earthquake survivors using live exposure to conditioned and simulated unconditioned stimuli. CyberPsychology, Behavior and Social Networking, 13, 13-19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20528288

Başoğlu M, Şalcıoğlu E. (2009) Advances in our understanding of earthquake trauma and its treatment – A self-help model of mental health care for survivors. In Y. Neria, S. Galea, F. Norris (Eds) Mental Health and Disasters. Cambridge University Press, pp.396-418

Şalcıoğlu E, Başoğlu M. (2009) Treatment of Posttraumatic Stress Disorder. In JH Stone, M Blouin (Eds.). International Encyclopedia of Rehabilitation. Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRIE) & L’Institut de Readaptation en Deficience Physique de Quebec. Available online at http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/article.php?id=106&language=en

Başoğlu M, Şalcıoğlu E, Livanou M. (2009) Single-case experimental studies of a self-help manual for traumatic stress in earthquake survivors. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry,40,50-58. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18554573

Şalcıoğlu E, Başoğlu M (2008) Psychological effects of earthquakes in children: Prospects for brief behavioural treatment. World Journal of Pediatrics, 4(3),165-172. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18822924

Şalcıoğlu E, Başoğlu M, Livanou M (2008) Psychosocial determinants of relocation in survivors of the 1999 earthquake in Turkey. Journal of Nervous and Mental Disease, 196,55-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18195642

Şalcıoğlu E, Başoğlu M, Livanou M (2007) Effects of live exposure on symptoms of posttraumatic stress disorder: The role of reduced behavioral avoidance in improvement. Behaviour Research and Therapy, 45, 2268-2279. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17570342

Şalcıoğlu E, Başoğlu M (2007) Brief behavioural treatments for earthquake survivors. In U. Niaz, ed. Pakistan earthquake 2005 -The day the mountains moved: International perspective of handling psychotrauma. SAMA Editorial and Publishing Services, pp. 200-220.

Başoğlu M (2007) A mental health care model for earthquake survivors. In U. Niaz, ed. Pakistan earthquake 2005 -The day the mountains moved: International perspective of handling psychotrauma. SAMA Editorial and Publishing Services, pp. 194-199.

Şalcıoğlu E, Başoğlu M, Livanou M (2007) Posttraumatic stress disorder and comorbid depression among survivors of the 1999 earthquake in Turkey. Disasters, 31: 115-129. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17461919

Başoğlu M, Şalcıoğlu E, & Livanou M (2007) A randomized controlled study of single-session behavioral treatment of earthquake-related posttraumatic stress disorder using an earthquake simulator. Psychological Medicine, 37(2): 203-214. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17254365

Başoğlu M, Şalcıoğlu E, Livanou M et al (2005) Single-session behavioral treatment of earthquake-related posttraumatic stress disorder: a randomized waiting list controlled trial. Journal of Traumatic Stress, 18: 1-11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16281190

Livanou M, Kasvikis Y, Başoğlu M et al (2005) Earthquake-related psychological distress and associated factors 4 years after the Parnitha earthquake in Greece. European Psychiatry, 20:137-144. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15797698

Başoğlu M, Kilic C, Şalcıoğlu E, Livanou M (2004) Prevalence of posttraumatic stress disorder and comorbid depression in earthquake survivors in Turkey: An epidemiological study. Journal of Traumatic Stress, 17(2):133-141. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15141786

Başoğlu M (2004) Post-traumatic stress disorder after earthquakes. In M Lader (Ed.) First Facts Psychiatry Highlights 2003-04. Health Press Ltd, Oxford.

Başoğlu M, Livanou M, Şalcıoğlu E (2003) A single session with an earthquake simulator for traumatic stress in earthquake survivors. American Journal of Psychiatry, 160: 788-790. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12668372

Başoğlu M, Livanou M, Şalcıoğlu E et al (2003) A brief behavioural treatment of chronic post-traumatic stress disorder in earthquake survivors: Results from an open clinical trial. Psychological Medicine, 33(4): 647-654. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12785466

Başoğlu M, Şalcıoğlu E, Livanou M (2002) Traumatic stress responses in survivors of earthquake in Turkey. Journal of Traumatic Stress, 15:269-276. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12224798

Şalcıoğlu E, Başoğlu M, Livanou M (2003) Long-term psychological outcome in non-treatment-seeking Earthquake survivors in Turkey. Journal of Nervous and Mental Disease, 191(3):154-160. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12637841

Livanou M, Başoğlu M, Şalcıoğlu E et al (2002) Traumatic stress responses in treatment-seeking earthquake survivors in Turkey. Journal of Nervous and Mental Disease, 190(12):816-823. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12486369

Başoğlu M, Şalcıoğlu E, Livanou M et al (2001) A Study of the Validity of a Screening Instrument for Traumatic Stress in Earthquake Survivors in Turkey. Journal of Traumatic Stress, 14: 491-509. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11534881

Travma konusunda bilimsel yayınlar (Genel)

Başoğlu M. (2017) Effective management of breathlessness: A review of potential human rights issues. European Respiratory Journal, 49: 1602099.

Şalcıoğlu E, Başoğlu M. (2013) Current State of the Art in Treatment of Posttraumatic Stress Disorder. In F. Durbano (Ed.) New Insights into Anxiety Disorders. http://dx.doi.org/10.5772/54197

Livanou M, Başoğlu M, Marks et al (2002) Beliefs, sense of control, and treatment outcome in post-traumatic stress disorder. Psychological Medicine, 32:157-165. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11883725

Aker AT, Ozeren M, Başoğlu M et al (1999) The Turkish version of Clinician-administered PTSD Scale for DSM-IV: A study of its reliability and validity. Turkish Journal of Psychiatry, 10: 286-293.

Miller T and Başoğlu M (1992) Posttraumatic stress disorder: The impact of life stress events on adjustment. Integrative Psychiatry, 7:207-215.

Başoğlu M (1992) Post-traumatic stress disorder: Psychobiological theories, recent advances in treatment and current issues. Turkish Journal of Psychiatry, 3(1):9-21.

Blog makaleleri

Başoğlu M (2012) Waterboarding is severe torture: Research findings. https://metinBaşoğlu.wordpress.com/2012/12/25/waterboarding-is-severe-torture-research-findings/

Başoğlu M (2012) Zero Dark Thirty: The unbearable lightness of the torture debate. https://metinBaşoğlu.wordpress.com/2012/12/15/zero-dark-thirty-the-unbearable-lightness-of-the-debate-on-torture-2/

Başoğlu M (2012) Do drone strikes increase risk of revenge attacks? – A behavioral science perspective. https://metinBaşoğlu.wordpress.com/2012/12/09/do-drone-strikes-increase-risk-of-revenge-attacks-a-behavioral-science-perspective/

Başoğlu M (2012) Drone strikes or mass torture? – A learning theory analysis. https://metinBaşoğlu.wordpress.com/2012/11/25/drone-warfare-or-mass-torture-a-learning-theory-analysis/

Başoğlu M (2011) A cost-effective mental healthcare model for earthquake trauma. https://metinBaşoğlu.wordpress.com/2011/11/15/deprem-travmasinin-tedavisinde-etkili-ve-ekonomik-bir-yaklasim-modeli/

Başoğlu M (2011) A critical review of ‘psychological support’ efforts for survivors of Van earthquake. https://metinBaşoğlu.wordpress.com/2011/11/08/van-depremi-sonrasinda-%e2%80%98psikolojik-destek%e2%80%99-calismalarina-elestirel-bir-bakis/

Başoğlu M (2011) What can be done about the mental health problem caused by earthquakes in Turkey? – Some thoughts and recommendations after the Van earthquake. https://metinBaşoğlu.wordpress.com/2011/11/05/turkiye%e2%80%99de-depremlerin-yarattigi-ruh-sagligi-sorunu-konusunda-ne-yapilabilir-van-depreminin-dusundurdukleri-ve-bazi-oneriler/

Başoğlu M (2011) Prevention of torture and rehabilitation of survivors – Review of the UN Committee against Torture Working Document on Article 14: Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. https://metinBaşoğlu.wordpress.com/2011/07/29/200/

Başoğlu M (2011) Mental health consequences of disaster in Japan: How reliable are “expert” opinions in the media? https://metinBaşoğlu.wordpress.com/2011/04/02/mental-health-consequences-of-disaster-in-japan-how-reliable-are-%E2%80%9Cexpert-opinions%E2%80%9D-in-the-media/

Başoğlu M (2011) Should Japan use Western help in mental healthcare of disaster survivors? https://metinBaşoğlu.wordpress.com/2011/03/30/should-japan-use-western-help-in-mental-healthcare-of-disaster-survivors/

Başoğlu M (2011) The likely psychological toll of the disaster in Japan and its socio-economic consequences: Prospects for recovery from mass trauma. https://metinBaşoğlu.wordpress.com/2011/03/17/6/

Anksiyete hastalıkları ve diğer konular üzerine yayınlar

Kılıç C, Curran VC, Noshirvani H, Marks IM, Başoğlu M (1999) Long-term effects of alprazolam on memory: a 3.5 year follow-up of agoraphobia / panic patients. Psychological Medicine, 29,225-231.

Kılıç C, Noshirvani H, Başoğlu M, Marks IM (1997) Agoraphobia and panic disorder 3.5 years after alprazolam and/or exposure treatment. Psychotherapy and Psychosomatics, 66,175-178.

Başoğlu M, Marks IM, Livanou M, Swinson R (1997) Double-blindness procedures, rater blindness, and ratings of outcome: Observations from a controlled trial. Archives of General Psychiatry, 54,744-748.

O’Sullivan G, Swinson R, Kuch K, Marks IM, Başoğlu M, Noshirvani H (1996) Alprazolam withdrawal symptoms in agoraphobia with panic disorder: observations from a controlled Anglo-Canadian study. Journal of Psychopharmacology, 10(2),101-109.

Ito LM, Noshirvani H, Başoğlu M, Marks IM (1996) Does exposure to internal cues enhance exposure to external cues in agoraphobia with panic?: A pilot study of self-exposure. Psychotherapy and Psychosomatics, 65,24-28.

Stravinski A, Başoğlu M, Marks M, Sengün S, Marks IM (1995) Social sensitivity: a shared feature of phobias. British Journal of Clinical Psychology, 34,343-351.

Stravinski A, Başoğlu M, Marks M, Sengün S, Marks IM (1995) Distinctiveness of phobias: discriminant analysis of fears. Journal of Anxiety Disorders, 9(2),89-101.

Başoğlu M, Marks IM, Swinson RP, Noshirvani H, O’Sullivan G, Kuch K (1994) Pre-treatment predictors of treatment outcome in panic disorder and agoraphobia treated with alprazolam and exposure. Journal of Affective Disorders, 30,123-132.

O’Sullivan G, Noshirvani H, Başoğlu M, Marks IM, Swinson R, Kuch K, Kirby M (1994) Safety and side effects of alprazolam during treatment in agoraphobia and panic disorder: a controlled study. British Journal of Psychiatry, 165(1),79-86.

Başoğlu M, Marks IM, Kılıç C, Noshirvani H, O’Sullivan G (1994) The relationship between panic, anticipatory anxiety, agoraphobia, and global improvement in panic disorder with agoraphobia treated with alprazolam and exposure. British Journal of Psychiatry, 164,647-652.

Başoğlu M, Marks IM, Kılıç C Brewin CR, Swinson RP (1994) Alprazolam and exposure for panic disorder with agoraphobia: Attribution of improvement to medication predicts subsequent relapse. British Journal of Psychiatry, 164,652-659.

Uluşahin A, Başoğlu M, Paykel ES (1994) A cross-cultural comparative study of depressive symptoms in British and Turkish clinical samples. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 29,31-39.

Marks IM, Swinson RP, Başoğlu M, Kuch K, Noshirvani H, O’Sullivan G, Lelliott P, Kirby M, McNamee G, Sengün S, Wickwire K (1993) Alprazolam and exposure alone and combined in panic disorder with agoraphobia: a controlled study in London and Toronto. British Journal of Psychiatry, 162,776-787.

Başoğlu M, Kılıç C (1993) Drug treatment of panic disorder and agoraphobia: A review of recent studies. Turkish Journal of Psychiatry, 4(2), 89-96.

Başoğlu M, Marks IM, Şengün S (1992) Prospective study of panic and anxiety in agoraphobia with panic disorder. British Journal of Psychiatry, 160, 57-64.

Başoğlu M (1992) The relationship between panic disorder and agoraphobia. In G.D. Burrows, M. Roth, R. Noyes Jr (Eds.), Handbook of Anxiety. Volume 5, pp121-136. Elsevier Publications, Amsterdam.

Lax T, Başoğlu M, Marks IM (1992) Expectancy and compliance as predictors of outcome in the treatment of obsessive-compulsive disorder. Behavioural Psychotherapy, 20,257-266.

Başoğlu M (1992) The relationship between panic disorder and agoraphobia. In G.D. Burrows, M. Roth, R. Noyes Jr (Eds.), Handbook of Anxiety. Volume 5, pp121-136. Elsevier Publications, Amsterdam.

Başoğlu M (1991) Are panic and anxiety different phenomena? The phenomenology of panic and anxiety in patients with panic disorder and agoraphobia. Turkish Journal of Psychiatry, 2, 3, 163-170.

Marks M, Başoğlu M, Al-Kubaisy T, Sengün S, Marks IM (1991) Are anxiety symptoms and catastrophic cognitions directly related? Journal of Anxiety Disorders, 5,247-254.

O’Sullivan G, Başoğlu M (1990) Fears and phobias. Current Opinion in Psychiatry, 3,223-228.

Başoğlu M (1990) Anxiety, panic and phobias: current issues. Turkish Journal of Psychiatry, 1, 8-17.

Başoğlu M, Marks IM (1989) Anxiety, panic, and phobic disorders. Current Opinion in Psychiatry, 2,235-239.

Lelliott PT, Noshirvani HF, Başoğlu M, Marks IM, Monteiro WO (1988) Obsessive-Compulsive beliefs and treatment outcome. Psychological Medicine, 18,697-702.

Marks IM, Lelliott PT, Başoğlu M, Noshirvani HF, Monteiro WO, Cohen D Kasvikis YG (1988) Clomipramine, self-exposure and therapist-aided exposure for obsessive-compulsive rituals. British Journal of Psychiatry, 152,522-534.

Kasvikis YG, Başoğlu M, Monteiro WO, Marks IM, Lelliott PT, Noshirvani HF (1988) Urine cortisol during exposure in obsessive-compulsive ritualizers. Psychiatry Research, 23,131-135.

Başoğlu M, Lax T, Kasvikis YG, and Marks IM (1988) Predictors of improvement in obsessive-compulsive disorder, Journal of Anxiety Disorders, 2,229-317.

Lelliott PT, Noshirvani HF, Monteiro WO, Marks IM, Başoğlu M, Cohen D (1987) Relationship of skin conductance activity to clinical features in obsessive-compulsive ritualizers. Psychological Medicine, 17, 905-914.

Lelliott PT, Noshirvani HF, Monteiro WO, Başoğlu M, Marks IM (1987) Psychophysiological and clinical changes during exposure. International Journal of Neuroscience, 32 (1-2), 774-774.

Kasvikis YV, Tsakiris F, Marks IM, Başoğlu M, Noshirvani HF (1986) Women with obsessive-compulsive disorder frequently report a past history of anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 5, 1069-1075.

Başoğlu M et al (1986) Patterns of attrition for psychological and pharmacological treatment of male sexual dysfunction: implications for sex therapy research and cross-cultural perspectives. Sexual and Marital Therapy, 1,179-189.

Başoğlu M (1984) The symptomatology of depressive illness in Turkey – A factor-analytic study of 100 depressed outpatients. Journal of Affective Disorders, 6,317-330.

Başoğlu M (1983) Curative factors in a therapeutic milieu. Turkish Archives of Neuropsychiatry, 20, 1-4.

Başoğlu M (1982) Behavioural treatment of morbid grief – a case study. Turkish Journal of Psychology, 4, 16, 39-43.

Başoğlu M (1984) Behavioural treatment of kleptomania: A case analysis. Turkish Journal of Psychology, 5, 17, 50-53.

Dergilere mektuplar

Marks IM, Başoğlu M, Noshirvani H (1995) Cognitive therapy for panic. British Journal of Psychiatry, 165(4), 541-542.

Marks IM, Başoğlu M, Noshirvani H (1994) Cognitive therapy in panic disorder. British Journal of Psychiatry, 165, 556-557.

Marks IM, Swinson RP, Başoğlu M, Noshirvani H, Kuch K, O’Sullivan G, Lelliott PT (1993) Reply to Comment on the London/Toronto study. British Journal of Psychiatry, 162,790-794.

Marks IM, Başoğlu M, Noshirvani H, Greist J, Swinson R, O’Sullivan G (1993) Drug treatment of panic disorder: Further comment. British Journal of Psychiatry, 162,795-796.

Marks IM, Başoğlu M, Noshirvani H, Swinson R, Kuch K, Lelliott P (1993) Panic disorder with agoraphobia – Reply. British Journal of Psychiatry, 163,836-837.

Marks IM, Greist J, Başoğlu M, Noshirvani H, O’Sullivan G (1992) Comment on the second phase of the Cross-National Collaborative Panic Study. British Journal of Psychiatry, 160,202-205.

Marks IM, Başoğlu M (1989) Obsessive-compulsive rituals. British Journal of Psychiatry, 154, 565-567.

Başoğlu M, O’Sullivan G, Palazidou L (1988) Psychiatric abuse. British Medical Journal, 296,66.

Davetli konferans konuşmaları

Asphyxiation torture and its psychological consequences: The dark side of respiratory psychophysiology. Invited lecture at conference on Dyspnea 2016 in Paris organised by Dyspnea Society and endorsed by the International Dyspnea Society, the European Respiratory Society, and the Société de Pneumologie de Langue Française. June 16, 2016, Paris, France.

Recent advances in brief treatment of mass trauma survivors. The 12th annual meeting of UN Staff / Stress Counsellors Special Interest Group, October 11-14, 2011, Istanbul, Turkey.

Invited expert at the Journal Club and Grand Round meeting of the Institute of Psychiatry, King’s College London on Torture: A Fine Line, February 2, 2011.

A self-help model of mental health care for war, torture, and natural disaster survivors. Keynote address at the 11th European Conference on Traumatic Stress. Oslo, Norway, June 15-16, 2009.

Psychological effects of torture – Current issues in rehabilitation and outcome evaluation. Invited lecture at the grant-giving foundations meeting at the Bromley Trust, London, UK, September 18, 2008.

A self-help model of mental health care in war, torture, and natural disaster survivors. The Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims. Copenhagen, Denmark, October 24, 2007.

A learning theory approach in understanding war, torture, and natural disaster trauma and effective interventions. The Institute of Psychology, Copenhagen University. Copenhagen, Denmark, October 23, 2007.

Recent Advances in Self-help Treatments for Mass Trauma Survivors – Can We Begin to Conceive Treatment Dissemination through Mass Media Channels? Keynote address (Part I) at the Conference on Psycho Social Interventions in Disasters – Psycho-Social Support and Rehabilitation of Survivors of War, Torture, and Natural Disasters: Recent Advances, Current Issues, and Controversies, University of Copenhagen. Copenhagen, Denmark, October 22, 2007.

Current Issues and Controversies in Rehabilitation of War, Torture, and Natural Disaster Survivors – Directions for the Future. Keynote address (Part II) at the Conference on Psycho Social Interventions in Disasters – Psycho-Social Support and Rehabilitation of Survivors of War, Torture, and Natural Disasters: Recent Advances, Current Issues, and Controversies, University of Copenhagen. Copenhagen, Denmark, October 22, 2007.

A mental healthcare model for survivors of earthquakes, wars, and terrorism. The Social Sciences Seminar, College of Arts and Sciences, Koç University. Istanbul, Turkey. February 12, 2007.

Brief behavioural treatment of torture survivors. Keynote address at the 16th Nordic Conference on Psychotherapy for Traumatised Refugees. Helsioner, Denmark. October 28-30, 2004.

Recent advances in brief behavioural treatment of mass trauma survivors – Implications for theory, clinical practice and public health policies. Catharina Pijls lecture at the Faculty of Health Sciences of the University of Maastricht, Maastricht, the Netherlands, November 16, 2004.

Brief behavioural treatment of tortured refugees and asylum seekers. Invited lecture at the Research Institute of Experimental Psychopathology, University of Maastrict, Maastricht, the Netherlands, November 16-17, 2004.

Cognitive-behavioural treatment of tortured refugees and asylum seekers. Keynote address at the 35th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. University of Manchester, Institute of Science and Technology. Manchester, UK, September 9-11, 2004.

Interventions with survivors of war and torture. Symposium on Working with Asylum Seekers at the 35th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. University of Manchester, Institute of Science and Technology. Manchester, UK, September 9-11, 2004.

Brief behavioural treatments for natural disaster survivors. The International Mental Health at the Institute of Psychiatry inaugural conference ‘Bridging the Gap.’ London, UK. July 26-27, 2004.

A mental health care model for earthquake survivors: Evidence of its usefulness. Conference organized by the Greek Association for Behavior Research. Athens, Greece, May 8, 2003.

The psychological effects of war and natural disaster: Recent advances in treatment. The 39th National Psychiatric Congress. Antalya, Turkey, October 14-19, 2003.

Natural disasters. The Psychotrauma conference at the Craiova University Clinic of Psychiatry, organized by MAD Foundation Holland. Craiova, Romania, September 26-28, 2002.

Psychological responses to earthquakes in Turkeys: Assessment and treatment. Keynote lecture at the 3rd annual conference of the German Society for Psychotraumatology (DeGPT), University of Konstanz. Konstanz, Germany, April 27-29, 2001.

Development of a treatment model for earthquake survivors. Plenary lecture at the 10th Anadolu Psikiyatri Günleri (organized by Department of Psychiatry, Düzce Medical Faculty, University of Abant Izzet Baysal). Bolu, Turkey, June 26-30, 2001.

Mental health effects of earthquakes in Turkey: Social, political, and economic implications. Plenary lecture at the 12th International Symposium of the Inter-University Consortium for International Social Development (Social Development, public expenditure and participation: The sharing of social responsibility), the Bosphorus University. Istanbul, Turkey, June 19-22, 2001.

Psychological responses to war trauma: Preliminary results from a multi-site study in former Yugoslavia. Conference on Mental Health Problems Among Refugees. The Institute of Psychiatry – Clinical Centre of Serbia. Belgrade, Federal Republic of Yugoslavia, October 16-17, 2001.

Psychological responses to war trauma in 153 Bosnian survivors of war. The International Conference on Torture, Psychological Consequences and Treatment. Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, February 17-18, 2000.

Cognitive and emotional responses to impunity for torturers and traumatic stress in survivors of war and torture. The XXVII. International Congress of Psychology. Stockholm, Sweden, July 23-28, 2000.

Emotional and cognitive responses to torture and war. The ISTSS conference on Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research: A Continuum of Care from Primary Prevention to Clinical Services. San Antonio, Texas, USA, November 16-19, 2000.

Psychological responses to a natural disaster: the earthquake experience in turkey. The ISTSS conference on Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research: A Continuum of Care from Primary Prevention to Clinical Services. San Antonio, Texas, USA, November 16-19, 2000.

A brief self-help model of intervention for earthquake survivors: beyond debriefing? The ISTSS conference on Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research: A Continuum of Care from Primary Prevention to Clinical Services. San Antonio, Texas, USA, November 16-19, 2000.

Cognitive and emotional responses to impunity for torturers and traumatic stress in survivors of war and torture. Featured symposium (Toward a Cross-Cultural Understanding of Trauma: Implications for Research Practice and Social Policy, chaired by Terence M. Keane) at the 16th Annual Conference of the International Society for Traumatic Stress Studies in Miami. Miami, USA, November 14-17, 1999.

Cognitive and emotional responses in torture survivors to impunity for torturers. The conference entitled “Niet alleen het verleden” (Not the past alone) at Centrum ’45, Den Haag, the Netherlands, October 30, 1998.

Psychological responses to impunity for perpetrators of human rights violations in survivors of torture. Gessellschaft, kultur und psychiatrie. Department of Psychiatry, University of Istanbul, Istanbul, Turkey, June 12-14, 1997.

Factors related to post-traumatic stress responses in survivors of torture: The role of psychological preparedness for trauma and impunity for torturers. The International Congress on Stress Related to Violations of Human Rights and Its Consequences. Ioannina, Greece, September 5-7, 1997.

Research issues related to survivors of organised violence and torture. The Unit for Immigrant Environment and Health, National Swedish Institute for Psychosocial Factors and Health, Karolinska Institute. Stockholm, Sweden, October 6, 1997.

Torture, treatment of PTSD, and research issues – The Fittja psychiatric clinic, Unit for Immigrant Environment and Health, National Swedish Institute for Psychosocial Factors and Health, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, October 6, 1997.

Long-term effects of torture and political violence and needs to be addressed in rehabilitation and integration programme at the Office for Torture and Trauma Victims (KANTT) and National Swedish Board of Health and Welfare – The National Swedish Board of Health and Welfare, Stockholm, Sweden, October 7, 1997.

The effect of socio-political and cultural factors in psychological functioning of torture survivors at CTD – The National Swedish Institute for Psychosocial Factors and Health, Karolinska Institute. Stockholm, Sweden, October 7, 1997.

Cognitive-behavioural treatment of PTSD and general anxiety disorders – The Unit for Cognitive-Behavioural Therapy, Huddinge, University Hospital. Stockholm, Sweden, October 8, 1997.

Cognitive-behavioural treatment of PTSD and general anxiety disorders – The Department of Psychiatry, Huddinge University Hospital. Stockholm, Sweden, October 8, 1997.

Psychological effects of torture and treatment of post-traumatic stress disorder. The Autumn Meeting on Torture-Trauma-After-effects organised by Psycho-soziales Zentrum für ausl. Flüchtlinge -Caritas-Asylberatung Köln e.V. Köln, Germany, October 28, 1997.

Psychological effects of torture. Department of Psychiatry, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, September 30, 1996.

Cognitive-behavioural treatment of post-traumatic stress disorder. Department of Psychiatry, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, September 30, 1996.

Cognitive-behavioural treatment of post-traumatic stress disorder. The 5th Anatolian Psychiatric Conference. Izmir, Turkey, June 6-8, 1996.

The role of psychological preparedness for trauma in post-traumatic stress responses in torture survivors. 5th Anatolian Psychiatric Conference. Izmir, Turkey, June 6-8, 1996.

Cognitive-behavioural treatment of torture-related post-traumatic stress disorder: A case presentation. The 5th Anatolian Psychiatric Conference. Izmir, Turkey, June 6-8, 1996.

Psychological effects of torture: A controlled comparison of tortured and non-tortured political activists. The Department of Psychiatry, Warneford Hospital, University of Oxford. British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP) meeting, Oxford, UK, February 23, 1995.

Psychological effects of torture: A controlled comparison of tortured and non-tortured political activists. The Department of Clinical Psychology, School of Psychiatry and Behavioural Sciences, Withington Hospital, Manchester. British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP) meeting, Manchester, UK, March 14, 1995.

Psychological effects of torture: A controlled comparison of tortured and non-tortured political activists. The British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP) Conference on PTSD: Trauma and anxiety, Psychological approaches to treatment. Withington Hospital, Manchester, UK, May 5, 1995.

Prevention of torture and care of survivors: current research issues and future directions. Rehabilitation Centre for Victims of Torture (RCT), Copenhagen, Denmark, October 29, 1995.

Research issues in care of survivors of torture. The VIIth International Symposium on Caring for Survivors of Torture. Capetown, South Africa, November 15-17, 1995.

Health, Human Rights, and Behaviour Therapy: Current issues in research and care of survivors of political violence. Main Lecture at the 24th European Association for Behavioural and Cognitive Therapies Conference. Corfu, Greece, September 6-10, 1994.

Chaired symposium on Post-Traumatic Stress Disorder. The 24th European Association for Behavioural and Cognitive Therapies Conference in Corfu, Greece, September 6-10, 1994.

Prevention of torture and care of survivors: Issues in research. The Balkan Meeting for the Prevention of Torture and the Rehabilitation of Torture Victims, Athens, Greece, November 12, 1993.

The impact of torture experience on psychological adaptation: approaches to research. Conference on Science on Refugee Mental Health: New Concepts and Methods. Harvard University Faculty Club, Cambridge, Massachusetts, USA, September 29-October 1, 1992.

Treatment of post-traumatic stress disorder. Goodmayes Hospital, London, UK, 1991.

Classification of panic and agoraphobia. Napsbury Hospital. St. Albans, U.K., 1991.

Torture, its effects and their treatment. Goodmayes Hospital, London, UK, 1991.

Human Rights and Psychiatry. The 26th National Congress of Psychiatry and Neurological Sciences. Izmir, Turkey, November 1-4, 1990.

Treatment of anxiety disorders. The 26th National Congress of Psychiatry and Neurological Sciences. Izmir, Turkey, November 1-4, 1990.

Classification of anxiety disorders. Duphar Symposium on `Panic: Symptom and Disorder.’ London, UK, 1989.

Treatment of obsessive-compulsive disorder. Nethern Hospital, London, UK, 1988.

Treatment of post-traumatic stress disorder. St. Mary’s Hospital, London, UK, 1988.

Treatment of anxiety disorders. Claybury Hospital, London, UK, 1987.

Treatment of anxiety disorders. Runwell Hospital, London, UK, 1987.

Cross-cultural aspects of depressive symptomatology, Department of Psychiatry, Free Berlin University, Berlin, Germany, 1984.

Konferans bildirileri

Salcioglu E, Başoğlu M. (2011) What Works Best in Cognitive Behavioral Treatment? A Meta-Analysis of Therapeutic Ingredients of Treatment Protocols for PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 2 Suppl 1:S113-114. Presented at 12th Europen Conference on Traumatic Stress, Vienna, Austria, June 2-5, 2011.

Salcioglu E, Başoğlu M. (2011) Control-Focused Behavioural Treatment of Female War Survivors with Torture and Gang Rape Experience: Four Case Studies. European Journal of Psychotraumatology, 2 Suppl 1:S192. Presented at 12th Europen Conference on Traumatic Stress, Vienna, Austria, June 2-5, 2011.

Başoğlu M. What is torture? – A contextual analysis of captivity experiences and critique of current debate over definition of torture. Presented at the 11th European Conference on Traumatic Stress. Oslo, Norway, June 15-16, 2009.

Başoğlu M. Current issues and controversies in rehabilitation of torture survivors – Reflections on past work and prospects for brief treatment. Presented at the 11th European Conference on Traumatic Stress. Oslo, Norway, June 15-16, 2009.

Acar G, Salcioglu E, Kalender D, and Başoğlu M. Behavioural treatment of prolonged grief and posttraumatic stress disorder in earthquake survivors. National Psychiatric Congress. Antalya, Turkey, October 14-19, 2003.

Başoğlu M. A mental health care approach to traumatic stress problems in earthquake survivors. Symposium on Psychological Responses to Earthquakes in Turkey: Assessment and Treatment (Chair: M Başoğlu). Spring Symposia. Antalya, Turkey, April 24-29, 2001.

Başoğlu M, Livanou M, Crnobaric C, and Vranesic M. Psychological responses to war trauma: Preliminary results from a multi-site study in former Yugoslavia. Symposium presented at the Traumatic Stress Conference. Edinburgh, UK, May 26-29, 2001.

Başoğlu M, Livanou M, Salcioglu E, and Kılıç C. Psychological responses to earthquakes in Turkey: Assessment and treatment. Symposium presented at the Traumatic Stress Conference. Edinburgh, UK, May 26 – 29, 2001.

Başoğlu M, Vranesic M, Djuric D, Crnobaric C, Livanou M, Franciskovic M. Psychological responses to war trauma: Preliminary results from a multi-site study in former Yugoslavia. Symposium presented at the 31st Annual Conference of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Istanbul, Turkey, September 11-15, 2001.

Başoğlu M, Salcioglu E, Livanou M, and Kılıç C. Psychological responses to earthquakes in Turkey: Assessment and treatment. Symposium presented at the 31st Annual Conference of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Istanbul, Turkey, September 11-15, 2001, 2001.

Başoğlu M, Kılıç C, Kalender D, Aksoy A, Sorgun E, Erken S, and Salcioglu E. Behavioural group psychotherapy of traumatic stress in earthquake survivors: preliminary findings. The 36th National Psychiatric Congress. Antalya, Turkey, October 3-7, 2000.

Başoğlu M, Kılıç C, Erken S, and Salcioglu E. Psychological effects of earthquakes: an epidemiological study. The 36th National Psychiatric Congress. Antalya, Turkey, October 3-7, 2000.

Başoğlu M. Psychological responses to war trauma and human rights abuses in Bosnian survivors of war: Preliminary results from a multi-site study. Symposium on Survivors of Political Violence and Torture: Current Issues in Assessment, Treatment, and Research (chair: M Başoğlu) at the 6th ESTSS European Conference on Traumatic Stress. Istanbul, Turkey, June 5-8, 1999.

Başoğlu M. Survivors of torture: emotional and cognitive responses to torture and impunity for perpetrators of human rights violations. Symposium on Survivors of Political Violence and Torture: Current Issues in Assessment, Treatment, and Research (chair: M Başoğlu) at the 6th ESTSS European Conference on Traumatic Stress. Istanbul, Turkey, June 5-8, 1999.

Başoğlu M. Torture and its consequences: current status of knowledge. The 6th ESTSS European Conference on Traumatic Stress. Istanbul, Turkey, June 5-8, 1999.

Başoğlu M. Impunity for perpetrators of human rights abuses and traumatic stress responses in survivors of war: are they related? The 6th ESTSS European Conference on Traumatic Stress. Istanbul, Turkey, June 5-8, 1999.

Başoğlu M. Psychological responses to impunity for perpetrators of human rights violations in survivors of torture. Cornerstones for Mental Health: World Congress of the World Federation for Mental Health. July 6-11, 1997, Lahti and Helsinki, Finland.

Başoğlu M. Psychological preparedness as a protective factor in survivors of torture. Cornerstones for Mental Health: World Congress of the World Federation for Mental Health. July 6-11, 1997, Lahti and Helsinki, Finland.

Başoğlu M. Psychological responses to impunity for perpetrators of human rights violations in survivors of torture. The XXVII. Congress of European Association for Behavioural & Cognitive Therapies. Venice, Italy, September 24-27, 1997.

Başoğlu M. Psychological preparedness as a protective factor in survivors of torture. Presented at the XXVII. Congress of European Association for Behavioural & Cognitive Therapies. Venice, Italy, September 24-27, 1997.

Başoğlu M. Psychological effects of political violence and torture: A comparison of tortured and nontortured political activists and controls. The Fourth European Conference on Traumatic Stress, Paris, France, May 7-11, 1995.

Başoğlu M. Psychological effects of political violence and torture: A comparison of tortured and nontortured political activists and controls. Presented at the World Congress on behavioural and Cognitive Therapies. Copenhagen, Denmark, July 11-15, 1995.

Başoğlu M. Psychological effects of political violence and torture: A comparison of tortured and nontortured political activists and controls. Conference on Trauma and Anxiety, organised by the Istanbul Centre for Behaviour Research and Therapy. Istanbul, Turkey, July 20, 1995.

Sarantidis D, Piniou-Kalli M, Pantazis D Sotiropoulou G, Haritakis G, Tsaklakidou D, Douroukou T, and Başoğlu M. Long-term effects of torture in victims during the dictatorship in Greece: study design and preliminary data. The VIIth International Symposium on Caring for Survivors of Torture: Challenges for the Medical and Health Professions. Capetown, South Africa, November 15-17, 1995.

Başoğlu M. Psychological effects of political violence and torture: A comparison of tortured and nontortured political activists and controls. World Federation for Mental Health: Time for Reflection. World Congress. Dublin, Ireland, August 13-18, 1995.

Başoğlu M. The role of attributional factors in relapse in panic disorder and agoraphobia treated with alprazolam and exposure. The 24th European Association for Behavioural and Cognitive Therapies Conference. Corfu, Greece, September 6-10, 1994

Başoğlu M. Psychological effects of political violence and torture: A comparison of tortured and nontortured political activists and controls. Symposium on Post-Traumatic Stress Disorder at the 24th European Association for Behavioural and Cognitive Therapies Conference. Corfu, Greece, September 6-10, 1994.

Başoğlu M. Behavioural and drug treatment of panic disorder. The Royal College of Psychiatrists Autumn Quarterly Meeting. London, UK, October 27, 1993.

Başoğlu M. Psychological effects of torture: a controlled study in Turkey. Conference on Torture and Medical Profession. Istanbul, Turkey, October 22-24, 1992.

Başoğlu M. Self-exposure treatment of OCD. Symposium on Recent Advances in the Treatment of OCD at the 20th European Congress on Behaviour Therapy. Paris, France, September 12-15, 1990.

Başoğlu M. Amitriptyline for PTSD in a torture survivor: a case study. The II. International Conference of Centres, Institutions and Individuals Concerned with the Care of Victims of Organised Violence, San Jose, Costa Rica, November 26- December 2, 1989.

Başoğlu M. PTSD in torture survivors: a review of treatment prospects. The II. International Conference of Centres. Institutions and Individuals concerned with the Care of Victims of Organised Violence. San Jose, Costa Rica, November 26 – December 2, 1989.

Başoğlu M. A prospective study of panic and anxiety in agoraphobia and panic disorder. The VIII. World Congress of Psychiatry. Athens, October 12-19, 1989

Başoğlu M. Amitriptyline for PTSD in a torture survivor: a case study. The VIII. World Congress of Psychiatry, Athens, Greece, October 12-19, 1989.

Başoğlu M. A prospective study of panic and anxiety in agoraphobia and panic disorder. The 3rd World Congress of Behaviour Therapy. Edinburgh, UK, September 5-10, 1988.

Başoğlu M. Clomipramine, self-exposure and therapist-aided exposure in obsessive-compulsive ritualizers. Presented at the 16th C.I.N.P. Congress. Munich, Germany, August 15-19, 1988.

Başoğlu M. Predictors of improvement in obsessive-compulsive disorder. The 17th Congress of the European Association for Behaviour Therapy. Amsterdam, Holland, August 26-29, 1987.

Başoğlu M. Predictors of improvement in obsessive-compulsive disorder. The Autumn Quarterly Meeting of the Royal College of Psychiatrists. London, UK, October 28-29, 1987.

Başoğlu M. Problems encountered in the application of directive sex therapy techniques in traditional societies – results of an empirical study in Turkey. The 22nd National Congress of Psychiatry and Neurology. Marmaris, Turkey, October 29- November 1, 1986.

Başoğlu M. Predictors of improvement in obsessive-compulsive disorder. The 2nd National Congress of Psychiatry and Neurology, Marmaris, Turkey, October 29- November 1, 1986.

Başoğlu M. Predictors of improvement in obsessive-compulsive disorder. The 16th Congress of the European Association for Behaviour Therapy. Lausanne, Switzerland, September 8-10, 1986

Karaduman B, Başoğlu M, Sercan M, and Yetkin N. The association between sexual dysfunction and marital adjustment. The 26th National Psychiatric and Neurological Sciences Congress. Bursa, Turkey, September 22-25, 1984.

Yetkin N, Başoğlu M, Sercan M, and Karaduman B. Developmental aspects of sexual dysfunction in men. The 26th National Psychiatric and Neurological Sciences Congress. Bursa, Turkey, September 22-25, 1984.

Başoğlu M, Yetkin N, Karaduman B, and Sercan M. Socio-demographic and family characteristics of men with sexual dysfunction. The 26th National Psychiatric and Neurological Sciences Congress. Bursa, Turkey, September 22-25, 1984.

Başoğlu M. Depressive illness in Turkey – an empirical investigation of 100 depressed outpatients: I. Symptom frequency and social class. The Fourth Mediterranean Congress of Social Psychiatry. Ankara, Turkey, October 12-15, 1983.

Başoğlu M. Depressive illness in Turkey – an empirical investigation of 100 depressed outpatients: II. Dimensions of clinical psychopathology. The Fourth Mediterranean Congress of Social Psychiatry. Ankara, Turkey, October 12-15, 1983.

Başoğlu M. Depressive illness in Turkey – an empirical investigation of 100 depressed outpatients: III Sex differences in depressive symptoms. The Fourth Mediterranean Congress of Social Psychiatry. Ankara, Turkey, October 12-15, 1983.

Başoğlu M. Socio-cultural aspects of prostitution in Istanbul. The Fourth Mediterranean Congress of Social Psychiatry. Ankara, Turkey, October 12-15, 1983.

Başoğlu M. Therapeutic community approach in the treatment of psychiatric patients – its prospects and limitations in Turkey. The Fourth Mediterranean Congress of Social Psychiatry. Ankara, Turkey, October 12-15, 1983.

Başoğlu M. Symptom profile of depression: A factor analytic study. The 19th National Psychiatric and Neurological Sciences Congress. University of Hacettepe, Ankara, Turkey, October 8-11, 1983.

Başoğlu M. Sub-cultural aspects of prostitution and psychosocial processes in transition to prostitution. The 19th National Psychiatric and Neurological Sciences Congress, University of Hacettepe. Ankara, Turkey, October 8-11, 1983.

Başoğlu M. Limiting factors in democratization processes in therapeutic milieu approach. The 19th National Psychiatric and Neurological Sciences Congress, University of Hacettepe. Ankara, Turkey, October 8-11, 1983.

Başoğlu M. An overview of psychosocial factors in prostitution: case studies. The 19th National Psychiatric and Neurological Sciences Congress, University of Hacettepe. Ankara, Turkey, October 8-11, 1983.

Başoğlu M. The distinction between transsexuality and homosexuality and indications for sex-change surgery. The 19th National Psychiatric and Neurological Sciences Congress, University of Hacettepe. Ankara, Turkey, October 8-11, 1983.

Arena E, Başoğlu M, Kıray M, Öncü A, Savaşır I, and Yazıcı O. Psychological and social aspects of aggression. The 13th National Psychiatric and Neurological Sciences Congress, University of Hacettepe, Ankara, Turkey, 1977.

Davetli Zoom konferansları

Deprem travmasının kitlesel tedavisi. Zoombalaki oturumları. 5.3.2022 

Vaka sunumu ve tedavi uygulaması. Zoombalaki oturumları. 5.8. 2020

Kitlesel felaketlerin psikolojik etkileri ve tedavisi. Zoombalaki oturumları.  6.7.2020 

Evidence-based psychotherapies (Richard McNally & Metin Başoğlu). Zoombalaki oturumları. 20.10. 2021

Torture

Torture

Mass trauma

Mass trauma

Books by Metin Başoğlu

Definition of torture

Definition of torture