DABATEM – DAVRANIŞ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Terapist Eğitim Kitapçığı

Terapist Eğitim Kitapçığı

Büyük felaketler sonrası oluşan koşullar çoğu zaman felaketzedelerin çeşitli kaynaklardan tedavi almasını gerektirir. Tedaviyi çok sayıda insana iletebilmenin yollarını ararken, bu tedavinin ruh sağlığı personeli dışında kişiler (örneğin, pratisyen hekimler, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, okul öğretmenleri ve hatta halktan eğitimli insanlar) tarafından da etkili bir biçimde verilmesinin mümkün olabileceğini düşünüldü. Bu amaçla, yapılandırılmış bir Terapist Eğitim Kitapçığı hazırlandı. Bu kitapçık, tedaviyi iletecek kişilerin tarama ölçekleriyle depremzedelerde TSSH ve depresyon belirtilerini değerlendirebilmelerini, tedaviyi baştan sona götürebilmelerini ve tedavinin sonucunu yine ölçekler yardımı ile izleyebilmelerini mümkün kılacak tarzda hazırlandı. Deprem bölgesinde yapılan birçok gözlem bu kitapçığın tedavinin yaygınlaştırılmasında yararlı bir araç olacağını düşündürmektedir. İleri derecede yapılandırılmış olan bu kitapçık kullanan kişinin tedavinin çeşitli aşamalarında neler yapması gerektiğine dair ayrıntılı bilgi içermektedir.

NEW BOOK

Book on mass trauma

Book on mass trauma

Metin Basoglu’s Blog

Metin Basoglu’s Blog