DABATEM – DAVRANIŞ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Tek seanslık Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi

study

Felaket sonrası koşullarda travma yaşayan çok sayıda kişi bozulan yaşam düzeni, demografik hareketlilik ve hayatta kalma mücadelesi gibi koşullardan dolayı tedaviye ancak bir kez katılabilmektedirler. Bu koşullarda tek bir seansta verilebilecek Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi’nin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Depremzedelerle yaptığımız ilk açık klinik araştırmamız Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi’nin tek bir seansta verilebileceğini düşündürmekteydi. Bunu doğrulamak için yapılan ikinci çalışmada (Başoğlu, Şalcıoğlu, Livanou, Kalender ve Acar, 2005b) TSSH tanısı alan 59 depremzede rasgele yöntemle iki gruba dağıtıldı: tek seanslık kontrol odaklı davranış tedavisi (n = 31) ve bekleme grubu (n = 28). Bekleme grubuna, yapılan ilk değerlendirmeden sonra 6 hafta süreyle hiçbir tedavi verilmedi. Bu süre sonunda yapılan ikinci değerlendirmeden sonra bu gruba da tek seanslık Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi verildi. Tedaviden sonra her iki grup da bir yıla kadar takip edildi.

Altı haftalık takipte, tedavi alanlarda TSSH ve depresyon da dahil olmak üzere tüm ölçeklerde, kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde iyileşme olduğu saptandı. 6. haftadan sonra tedavi alan kontrol vakaları da analizlere katıldığında, çalışmada kalan toplam 51 vaka içinde iyileşme oranları (hastaların yaptığı global iyileşme değerlendirmesine göre) 6 hafta sonra %49, 12 hafta sonra %80, 24 hafta sonra %85, 1-2 yıl sonra ise %83 idi. Yapılan ayrıntılı analizler tedavinin bütün TSSH belirtileri üzerinde etkili olduğunu ve ilk değişen belirtinin travmayı hatırlatan uyaranlardan kaçınma olduğunu gösterdi (Şalcıoğlu, Başoğlu ve Livanou, 2007). Tedavi depresyon üzerinde de büyük etki gösterdi. Açık klinik çalışmada olduğu gibi, tedavide iyileşme gösteren hastalar içinde, biri dışında, nüks olgusu gözlenmedi. Bu bulgular kitleleri etkileyen depremler sonrası Tek Seanslık Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi ile çok sayıda kişinin tedavi ihtiyacının kısa sürede, etkili bir biçimde ve kalıcı olarak karşılamanın mümkün olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, tedavide terapistin rolünün asgari düzeye indirilebileceğini ve tedavinin büyük ölçüde terapistin yardımı olmadan uygulanabileceğini göstermektedir.

Referanslar

  • Basoglu M, Salcioglu E, Livanou M et al (2005) Single-session behavioral treatment of earthquake-related posttraumatic stress disorder: a randomized waiting list controlled trial. Journal of Traumatic Stress, 18: 1-11. [İNDİR]
  • ]
  • Basoglu M, Salcioglu E, Livanou M (2007) A randomized controlled study of single-session behavioral treatment of earthquake-related posttraumatic stress disorder using an earthquake simulator. Psychological Medicine, 37 (2): 203-214. [İNDİR]

NEW BOOK

Book on mass trauma

Book on mass trauma

Metin Basoglu’s Blog

Metin Basoglu’s Blog