DABATEM – DAVRANIŞ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Anasayfa

DABATEM BOOKS

publications

Torture and Its Consequences: Current Treatment Approaches

A Mental Healthcare Model for Mass Trauma Survivors

Torture and Its Definition in International Law: An Interdisciplinary Approach

METİN BASOGLU’S BLOG

METİN BASOGLU’S BLOG

Mass Trauma, Mental Health & Human Rights

FOLLOW

DABATEM, anksiyete hastalıkları ve psikolojik travma konularında yaptığı araştırmalar ve geliştirdiği yeni psikolojik tedavilerle uluslararası alanda tanınırlığı olan bir araştırma ve eğitim merkezidir. 1984 – 2014 yılları arasında King’s College London’a bağlı Psikiyatri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Metin Başoğlu tarafından, Türkiye’de anksiyete hastalıkları ve psikolojik travmanın davranışçı yaklaşımlarla tedavisi konusunda uzmanlık alanı yaratma amacıyla kurulmuştur ve halen kendisi tarafından yönetilmektedir. 1999 – 2014 yılları arasında, Prof. Başoğlu’nun Psikiyatri Enstitüsü’nde kurduğu Travma Araştırmaları Bölümü’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Halen bağımsız bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

DABATEM’in uzmanlık alanı davranış tedavisinin kullanılabileceği her türlü psikiyatrik veya psikolojik sorunu kapsamaktadır. Bunlar arasında Travma Sonrası Stres Hastalığı, depresyon, panik hastalığı, agorafobi, her türlü fobiler, obsesif-kompülsif hastalık, travmatik yas, anoreksiya ve bulimia sayılabilir. DABATEM’in bu konulardaki yayınları ve konferansları bu web sitesinde görülebilir.

DABATEM’in araştırmaları 1995 yılından beri kitlesel travmalar ve tedavisi üzerine yoğunlaşmıştır. Doğal felaketler, savaş ve politik şiddet gibi kitlesel travmalar dünya genelinde çok sayıda insanda ciddi ruhsal sorunlara yol açan olaylardır. Bu tür olayların yarattığı ruh sağlığı sorunlarının üstesinden gelebilmek için (1) sağlam kuramsal temelleri olan, (2) etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış, (3) kısa süreli, (4) tedaviyi iletecek kişilere öğretilmesi kolay, (5) kültürlerarası geçerliliği olan ve (6) kitlelere ruh sağlığı uzmanı olmayan kişiler tarafından, kendine yardım araçları ya da medya aracılığı ile en ekonomik biçimde ulaştırılabilecek tedavileri içeren bir ruh sağlığı modeli gerekmektedir. Kognitif-davranışçı tedavi de dahil olmak üzere, yaygın olarak kullanılan tedaviler bu koşulların en fazla ikisini veya üçünü karşılamaktadır.

DABATEM’in kendi uzmanlık alanında dünya literatürüne yaptığı en önemli katkılardan birisi, bu koşulların tümünü karşılayan bir ruh sağlığı modeli geliştirmiş olmasıdır. Bu tür bir ruh sağlığı modeli, travmatik stres mekanizmalarına ilişkin kuramsal bir modele dayanan, kısa süreli, etkili ve kişilerin terapist yardımı olmadan kendi başlarına da uygulayabilecekleri bir psikolojik tedavinin (Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi – Control-Focused Behavioral Treatment) geliştirilmesi ile mümkün olmuştur. Türkiye’de 1999 depremleri sonrasında bu ruh sağlığı modeli ile yapılan çalışmalar çok sayıda insana düşük maliyetle etkili tedavi iletilebildiğini göstermiştir. Daha yakın zamanlarda yapılan çalışmalar bu tedavi yaklaşımının savaş, işkence, cinsel istismar / tecavüz ve aile içi şiddet gibi travmalarda da aynı derecede etkili olduğunu göstermiştir. DABATEM, geliştirdiği bu ruh sağlığı modelini 2011 yılında Cambridge University Press tarafından basılan A Mental Healthcare Model for Mass Trauma Survivors isimli kitapta yayınlamıştır.

Kitlesel travmaların yol açtığı sonuçlar ruh sağlığı uzmanları kadar, halk sağlığı uzmanları, sosyal ve siyaset bilimcileri, insan hakları konusunda çalışanları, uluslararası hukukçuları, siyasetçileri, ve çeşitli devlet kurumlarını ve sivil toplum örgütlerini de ilgilendirmektedir. DABATEM’in yenilikçi ve öncü nitelikteki bilimsel araştırmaları, toplumu ve bu alanlardaki uzmanları bilgilendirici niteliktedir. Bu konuda Prof. Başoğlu’nun yazdığı makaleler Mass Trauma, Mental Health & Human Rights (Kitlesel Travma, Ruh Sağlığı & İnsan Hakları) başlıklı blogda görülebilir. Bu özellikleri nedeniyle, DABATEM’in araştırmaları, akademik çevreler dışında, dünya basınında da yankı bulmaktadır.