DABATEM – DAVRANIŞ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Önemli duyuru

Konu: DABATEM’in araştırmalarında fikri mülkiyet hakkı

DABATEM 1995 yılında Prof. Dr. Metin Başoğlu tarafından Türkiye’de anksiyete hastalıkları ve psikolojik travmanın davranışçı yaklaşımlarla tedavisi konusunda uzmanlık alanı yaratma amacıyla kurulmuş olup bu konunlarda birçok araştırma projesi gerçekleştirmiştir (bakınız Tamamlanmış Araştırma Projeleri). Bu süreç içinde DABATEM’de birçok kişi maaşlı olarak çalışmış, eğitim almış ve araştırma projelerine katılmıştır. Gerçekleştirilen projeler bu web sitesinde belirtilen birçok ürünün geliştirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bunlar arasında Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi, bu tedavinin tek seanslık Deprem Simülatörü Tedavisi gibi uygulamaları, tedavinin kitlelere yaygın olarak iletilebilmesini sağlayan kitapçıklar, araştırma ölçekleri, araştırmalardan elde edilen data ve yayınlar sayılabilir.

Yıllar içinde DABATEM’in çalışmalarına katılan ruh sağlığı uzmanları projelerin gerçekleştirilmesine çeşitli biçimlerde katkıda bulunmuşlardır. Bunlar arasında lojistik organizasyon, projelerin yürütülmesi ve koordinasyonu, tedavilerin verilmesi, sonuçların değerlendirilmesi, data toplamak, data analizlerine yardımcı olmak, sonuçların yazılmasında tabloların ve referans listesinin hazırlanması gibi katkılar sayılabilir. Prof. Başoğlu DABATEM çalışanlarına bu tür katkıları için her zaman müteşekkir olmuş ve karşılığında kendilerine bir eğitim ve ögrenme ortamı sağlayarak ve kimi zaman yayınlarında yazarlık vererek önemli bir kariyer desteği sağlamıştır.

Ancak, burada önemli bir noktanın vurgulanması gerekmektedir. Prof. Başoğlu DABATEM’in bu web sitesinde belirtilen bütün araştırmalarında ana fikri kendisi yaratmış, araştırma fonlarını bulmuş, proje ekiplerini kurarak eğitmiş, araştırma desenlerini hazırlanmış, uygulamaya koymuş, denetlemiş, verilerin analizini yapmış ve sonuçları makale (veya kitap) şeklinde uluslararası saygın mecralarda yayınlamıştır. Dolayısıyla, uluslararası akademik standardlara göre, DABATEM’in TÜM ürünlerinin fikri mülkiyet hakları YALNIZCA Prof. Başoğlu’na aittir ve bu ürünler üzerinde herhangi bir hak iddia edilemez. Aşağıdaki davranışlar bu hakların İHLALİ veya en azından İNTİHAL anlamına gelmektedir.

  • CV de dahil olmak üzere, konferanslar, bilimsel yazılar, medya veya herhangi başka bir mecrada DABATEM’in ürünleri üzerinde fikri mülkiyet hakkına ortak olduğunu veya bu ürünlere fikri katkısı olduğunu iddia veya ima etmek (örneğin, bu ürünleri “Prof. Başoğlu ile birlikte geliştirdiğini” ileri sürmek gibi)
  • CV de dahil olmak üzere, herhangi bir mecrada DABATEM’in gerçekleştirdiği projeleri, bağlam belirtmeden ve gerekli referansları yapmadan, kendi projeleri gibi sunmak
  • DABATEM’in geliştirdiği ölçekleri veya tedavi iletim amacıyla geliştirdiği kitapçıkları izinsiz kullanmak veya değiştirmek
  • DABATEM’in projelerinden elde edilen datayı izin almadan yayın yapmak için veya başka amaçlarla kullanmak

DABATEM’in yayınlarında yazar olmuş olmak ürünlerin fikri mülkiyet haklarına ortak olmak anlamına gelmemektedir. Bu hakların ihlali durumunda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır. Önemle duyurulur.

Prof. Dr. Metin Başoğlu

Torture

Torture

Mass trauma

Mass trauma

Books by Metin Başoğlu

Definition of torture

Definition of torture